Haberler

 • MHP Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU ve arkadaşları, stajyer ve çırakların borçlanması ve ilgili sürelerin sigorta başlangıcı sayılması ile ilgili kanun teklifini 17.04.2013 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sundu.
 • MHP İstanbul Milletvekili Atila KAYA ve arkadaşları, stajyer ve çırakların borçlanması ve ilgili sürelerin sigorta başlangıcı sayılması ile ilgili kanun teklifini 08.02.2013 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sundu.
 • CHP Ankara Milletvekili Levent GÖK, stajyer ve çırakların borçlanması ve ilgili sürelerin sigorta başlangıcı sayılması ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
 • MHP Samsun Milletvekili Cemalettin ŞİMŞEK, stajyer ve çırakların borçlanması ve ilgili sürelerin sigorta başlangıcı sayılması ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
 • Çıraklık ve staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılması için MESLEK LİSELERİNİ MEMLEKET MESELESİ olarak gören Koç Topluluğu’dan destek bekliyoruz.
 • MHP’den sonra CHP de çırak ve stajyer olarak çalışılan sürelerin sigorta başlangıcı sayılması ve prim olarak borçlanılması için kanun teklifi verdi
 • MHP Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI’nın, Çalışma Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında TBMM Genel Kurulu’nda çalışanların sorunları ile ilgili gündeme taşıdığı konular:
 • Kanun Teklifi, 08.10.2012 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na havale edildi. İlgili komisyon üyelerine lütfen e-posta gönderelim.
 • Karaman SMMM Odası Sekreteri Umut AYDIN “Staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak dikkate alınmalıdır. Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifini sonuna kadar destekliyoruz”
 • Mağduriyetimizin giderilmesi için verilen kanun teklifinin yasalaşması için, Siyasi partilere, milletvekillerine, meslek odalarına lütfen e-posta gönderelim.
 • MHP Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, TBMM Başkanlığı'na "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni sundu. Kendilerine teşekkür ediyor, mağdur olanlardan ve diğer siyasi partilerden de destek bekliyoruz.
 • MHP Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, “Sizlerin yaşadığı mağduriyeti biliyor ve verdiğiniz haklı mücadeleyi destekliyorum, TBMM’nde sizlerin sesi olmaya da gayret ediyorum. Konu hakkında hazırlamakta olduğum kanun teklifini bu hafta içinde TBMM’ne sunacağım” dedi.
 • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri yeni yasa ile borçlanılacak süreler kapsamına alındı.
 • Çırak ve stajyerlerin sigorta başlangıçlarının emeklilikten sayılması hakkı 15.04.1987 tarihinde kabul edilen 3351 Sayılı Kanun ile verilmişti.
 • Meslek Lisesi ile Çıraklık Okulu mezunları, okulları tarafından yapılan sigortanın numarasını ömür boyu kullandıklarında, emeklilik için de başlangıç zannediyorlar. Ancak iş emekliliği gelince, emeklilik için başlangıç sayılmadığını öğrenip, hayal kırıklığı yaşıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik primi ödenmeyen staj veya çıraklık sigortası başlangıcını nasıl, doğum borçlanması için sigorta başlangıcı sayabiliyorsa, erkeklere de (kadınlara da) çıraklık ve staj süresini borçlanma hakkı tanımalıdır.
 • Meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulan öğrencilerin primleri öğrenim gördükleri okulları tarafından yatırılır. Staj döneminde ödenen kısa vadeli sigorta kolu primleri emeklilik için sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi, prim gün sayısı olarak da dikkate alınmaz.
 • Vaktiyle çırak/stajyer öğrenci sigortası olanlar, ileride emeklilik hesaplaması yaparken, staj ya da çırak sigortası başlangıcını emeklilik açısından da başlangıçmış gibi değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmelere SGK da su taşıyor... Sonuçta; birçok çalışan mağdur oluyor...
 • Avrupalı Türklerin emeklilik konusunda planlarını ve hesaplarını yapar iken akıllarının karıştığı en önemli konulardan birsi de sigorta başlangıcı ve stajın geçerli olup olmadığı konusudur. Ülkemizde sigortalı olanlardan farkınız hem Türkiye açısından hem de çalışmış olduğunuz ülke mevzuatı açısından konu irdelenmesi gerektiğinden sizler için konunun önemi daha da artmaktadır.
 • Çırak ve stajyer öğrencilerin staj sürelerinin emeklilikten sayılmalası ile ilgili mevcut kanunlarda durum nedir?
 • Çıraklık Eğitim Merkezi, Ticaret Meslek Lisesi gibi meslek liselerinde öğrencilik döneminde staj (işletmelerde beceri eğitimi) yapanların, staj sigortası ile normal sigortalı oldukları tarih arasındaki sürede yaptıkları doğumlarda önemli bir avantaj bulunuyor.
 • Lisede stajyer olarak çalıştığımda aldığım SSK numarası var, ama gün çıkmıyor. Emeklilikte ilk defa stajyer çalışmam dikkate alınmayacak mı?
 • Çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin emeklilik primlerinin, istenmesi halinde geriye dönük borçlanılıp, SGK'ya ödeme hakkı verilmesi suretiyle emeklilik hesabında (sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak) dikkate alınmasına yönelik yasal düzenleme yapılması için oluşturulan sitemiz yayına başlamıştır.
Kampanyayı Destekleyenler
 • Süleyman Kaya
  05.03.2014
 • Dilek Sarıçayır
  05.03.2014
 • Emel Kurtulmuş
  05.03.2014
 • Timur İnceoglu
  05.03.2014
 • Mine Şumnulu
  05.03.2014
 • Çaglar Kockaya
  05.03.2014
 • Mahmut Aydoğan
  04.03.2014
 • Ulaş Akça
  04.03.2014
 • Tarık Uğraş
  04.03.2014
 • Süleyman Tahtakesen
  04.03.2014
 • Abdulkadir Yuva
  04.03.2014
 • Murat Tanyıldız
  04.03.2014
 • Sevda Gül
  04.03.2014
 • Abdullah Ağartan
  04.03.2014
 • Ali Ucael
  03.03.2014
 • Sinan Türk
  02.03.2014
 • Volkan Çimen
  02.03.2014
 • Kubilay Akıcı
  02.03.2014
 • Figen Akıcı
  02.03.2014
 • Zafer Üzmez
  01.03.2014
 • Tuncay Öztürk
  01.03.2014
 • Dilek Yaprak
  01.03.2014
 • Serkan Atalay
  01.03.2014
 • Mehmet Coşkuner
  28.02.2014
 • Kadir eken
  28.02.2014
 • Cemile Tunca
  28.02.2014
 • Hakan Taşlı
  28.02.2014
 • Ümit Çağın
  27.02.2014
 • Sevil Gül
  27.02.2014
 • Deniz Öztürk
  26.02.2014
 • İlker Ateş
  26.02.2014
 • Hamdi Taşdelen
  26.02.2014
 • Hatice Aktaş
  26.02.2014